Suomen Nuorkauppakamarit järjestävät jälleen vuonna 2023 Päivä Johtajana –projektin ympäri Suomea. Päivä Johtajana –projektin tarkoituksena on tarjota nuorille tilaisuus seurata johtajan työtä päivän ajan. Nuoret oppivat, mitä johtaminen on käytännön tasolla. Lisäksi tavoitteena on antaa nuorille näkökulmia omiin ura- ja koulutussuunnitelmiin sekä työelämään ja kokemuksen myötä tärkeitä verkostoja. Projektissa mukana olevilla johtajilla on mahtava mahdollisuus tuoda omaa yritystä tai työyhteisöä esille positiivisesti ja samalla edistää nuorten työelämätaitoja.

Projektissa yritysten ja muiden organisaatioiden johtajat ottavat yhden tai useamman 16-24 -vuotiaan nuoren tutustumaan työtehtäviinsä työpäivän ajaksi.

Projektin tavoitteena on:

  • Antaa vinkkejä ja tukea nuoren tulevaisuuspohdintaa
  • Vahvistaa nuorten kiinnostusta yrityksen/organisaation toimialaan
  • Innostaa nuoria yritteliäisyyteen
  • Tuoda esiin johtajuuden haasteita, kannusteita ja kokemuksia
  • Tutustua nuorten näkemyksiin, arvoihin ja ajatuksiin työelämästä

Uudistuneen projektin myötä nuoren on nyt mahdollista tienata johtajapäivästään! Projektiin osallistuminen on helppoa niin nuorille kuin yrityksille, minkä mahdollistaa Work Pilots -verkkoalusta. Work Pilots huolehtii projektin rahaliikenteestä sekä mahdollistaa nuoren ja yrityksen vaivattoman yhteen saattamisen.

Yritykselle osallistuminen huomisen johtajuuden edistämiseen maksaa 250 euroa + alv per osallistuva johtaja, josta nuori saa 50 euron korvauksen (10€/h). Lopulla tuemme paikalliskamareita ja katamme kulujamme liittyen mobiilipalveluun, projektinhallintaan sekä laskutus- ja maksupalveluihin.

Projektin päätoteutusviikkoa vietetään viikolla 45 eli 6-10.11.

Ilmoita yrityksesi mukaan mia.niemela-tiilikainen@jci.fi


Pä1vä johtajana -projektipäällikkö

Mia Niemelä-Tiilikainen

044 – 342 6683

mia.niemela-tiilikainen@jci.fi