Koejäsenyys Siilinjärven Nuorkauppakamarissa

Hanki hyödyllinen harrastus – liity mukaan nuorkauppakamaritoimintaan!

Kuka voi liittyä nuorkauppakamaritoimintaan?

Nuorkauppakamarilaiseksi voi hakeutua kuka tahansa 18–40-vuotias. Tyypillisin liittymisikä on opintojen jälkeen työelämään siirryttyä. Sinun ei tarvitse olla yrittäjä tai huippujohtaja, mutta olet kuitenkin kiinnostunut itsesi ja johtajuustaitojesi kehittämisestä. Yhteinen kansainvälinen toiminta-ajatuksemme on vaikuttaa yhteiskuntaan positiivisesti kehittämällä jäsentemme johtamistaitoa, sosiaalista vastuuta, yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä.

Hyöty itselle

Toiminnassa pääset valitsemaan juuri sinulle sopivia ja omaa kehittymistäsi ja oppimistasi tukevia koulutuksia, projekteja ja tapahtumia. Voit hakeutua hallitukseen opettelemaan hallitustyöskentelyä tai kehittyä koulutuksien kautta esimerkiksi kouluttajana, johtajana ja projektipäällikkönä. Kamaritoiminnassa voit myös toteuttaa haaveesi yleisötapahtumien tai muiden yhteiskunnallisten projektien järjestämisestä. Järjestämme jäsenillemme runsaasti myös vapaamuotoisia illanviettoja ja yritysvierailuja. Olemme osa yli 100 maassa toimivaa Junior Chamber Internationalia, joten sinulla on aina mahdollisuus toimia myös kansainvälisesti ympäri maailmaa. Lähde siis rohkeasti mukaan etsimään omaa JC-polkuasi.

Hyöty työnantajalle

Myös työnantaja hyötyy työntekijänsä harrastuksesta. Järjestämme johtajuus-, kouluttaja-, viestintä-, ja projektinhallintataitoihin liittyvää koulutusta ja kaikki nämä taidot ovat suoraan hyödynnettävissä myös työelämään. Kansainvälinen verkosto tarjoaa mahdollisuudet yrityskontakteihin sekä elinikäisiin ystävyyssuhteisiin. Nuorkauppakamari on antanut monille erinomaisen perustan ponnistaa eteenpäin elämässä ja työssä. Luottamustoimista ja projekteihin osallistumisesta on selkeä etu työmarkkinoilla.

Ensin koejäseneksi

Haemme vuosittain riveihimme uusia ja innokkaita koejäseniä, jotka täydentävät persoonallisuudellaan ja osaamisellaan jäsenistöämme. Koejäsenille ei ole koulutus- tai statusvaatimuksia. Koejäseneksi voi päästä, vaikka et tuntisi ennestään ketään nuorkauppakamarista. Nuorkauppakamarin hallitus haastattelee koejäsenehdokkaat ja päätökset tehdään heti haastattelun jälkeen. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan valita vasta koejäsenyysajan jälkeen yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa eli kevään vuosikokouksessa tai syksyn vaalikokouksessa.

Koejäsenyysaika on tarkoitettu mahdollistamaan syvällisempi tutustuminen nuorkauppakamariharrastuksen mahdollisuuksiin. Koejäsenyys kestää tyypillisesti 6–18 kk. Parhaiten koejäsenyydestä saat irti olemalla aktiivinen ja osallistumalla rohkeasti toimintaan ja projekteihin. Koejäsenenä sinulla on oikeus osallistua kaikkeen toimintaan, mutta sinulla ei ole äänioikeutta kamarin virallisissa kokouksissa eikä mahdollisuutta asettua ehdokkaaksi hallitusvirkoihin. Koejäsenyyttä tukee nimetty kummijäsen, jonka puoleen voit kääntyä missä tahansa kysymyksissä.

Kiinnostuitko? Hirvittääkö? Mihin oikein olen sitoutumassa?

Nuorkauppakamari on meille kaikille harrastus ja liittymällä koejäseneksi pääset arvioimaan kiinnostaako kamaritoiminta. Pääset osallistumaan niihin asioihin, jotka sinua kiinnostavat ja vaikuttamaan asioihin. Toisaalta tänä aikana myös kamari arvioi sitä, täyttääkö koejäsen kamaritoiminnalle asetetut kriteerit. Lähinnä koejäsenaika on tarkoitettu molemminpuoliseksi pohdinnan ja arvioinnin ajaksi, jossa koejäsen tutustuu toimintaan mahdollisimman monelta kantilta ja kamarilaiset taas punnitsevat onko koejäsen ”sopiva tyyppi” joukkoon. Jos sinusta alkaa tuntua, että ei toiminta kiinnostakaan, niin eroamiseen riittää ilmoitus.

Koejäsenmaksu on 50€/kalenterivuosi ja se kattaa toiminnan kulut ja koulutukset (myös muiden Nuorkauppakamareiden järjestämät JC koulutukset). Tämän lisäksi keräämme isoimmista tapahtumistamme normaalisti omavastuu-osuuden, joka vaihtelee tapahtumasisällöstä riippuen.

Täytä oheinen hakemus ja ilmaise kiinnostuksesi toimintaa kohtaan

HAKEMUS