Koejäsenyys Siilinjärven Nuorkauppakamarissa

Ennen jäseneksi valitsemista on koejäsenyysaika, jonka aikana tulevalla jäsenellä on mahdollisuus arvioida, kiinnostaako kamaritoiminta. Toisaalta tänä aikana myös kamari arvioi sitä, täyttääkö koejäsen kamaritoiminnalle asetetut kriteerit. Lähinnä koejäsenaika on tarkoitettu molemminpuoliseksi pohdinnan ja arvioinnin ajaksi, jossa koejäsen tutustuu toimintaan mahdollisimman monelta kantilta ja kamarilaiset taas punnitsevat onko koejäsen ”sopiva tyyppi” joukkoon. Koejäseneksi valinnan tekee kamarin hallitus.

Koejäsenmaksu on 40€/kalenterivuosi ja se kattaa toiminnan kulut ja koulutukset (myös muiden Nuorkauppakamareiden järjestämät JC koulutukset). Tämän lisäksi keräämme isoimmista tapahtumistamme normaalisti omavastuu-osuuden, joka vaihtelee tapahtumasisällöstä riippuen.

Täytä oheinen hakemus ja sinulla on mahdollisuus liittyä mukaan
HAKEMUS