Koejäsenyys Siilinjärven Nuorkauppakamarissa

Ennen jäseneksi valitsemista on koejäsenyysaika, jonka aikana tulevalla jäsenellä on mahdollisuus arvioida, kiinnostaako kamaritoiminta. Toisaalta tänä aikana myös kamari arvioi sitä, täyttääkö koejäsen kamaritoiminnalle asetetut kriteerit. Lähinnä koejäsenaika on tarkoitettu molemminpuoliseksi pohdinnan ja arvioinnin ajaksi, jossa koejäsen tutustuu toimintaan mahdollisimman monelta kantilta ja kamarilaiset taas punnitsevat onko koejäsen ”sopiva tyyppi” joukkoon. Koejäseneksi valinnan tekee kamarin hallitus.

Koejäsenmaksu on 40€/kalenterivuosi ja se kattaa toiminnan kulut ja koulutukset (myös muiden Nuorkauppakamareiden järjestämät JC koulutukset). Tämän lisäksi keräämme isoimmista tapahtumistamme normaalisti omavastuu-osuuden, joka vaihtelee tapahtumasisällöstä riippuen.

Kuinka pääsen jäseneksi?
Jotta koejäsen valittaisiin varsinaiseksi jäseneksi Siilinjärven Nuorkauppakamarissa, tulee hänen täyttää seuraavat kriteerit:

– Osallistuminen johonkin kamarin toteuttamaan projektiin
– Osallistuminen koejäsen start-koulutukseen, jossa tuleva jäsen   johdatetaan JCI-maailmaan
– Osallistuminen yhteen alue- tai kansalliseen kokoukseen

Kriteerit täyttävät koejäsenet valitaan varsinaisiksi jäseniksi yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa eli joko kevään vuosikokouksessa tai syksyn vaalikokouksessa.

Start-koulutuksia Siilinjärven Nuorkauppakamarissa ei ole järjestetty joka vuosi, mutta Start-koulutukseksi on hyväksytty normaalisti myös aluevuosi-tai vaalikokouksissa sekä Kansallisissa Vuosi-tai Vaalikokouksissa järjestetyt Startit/First Timer koulutukset. Kamarin omasta Start-koulutuksesta ilmoitetaan kuitenkin aina hyvissä ajoin.

Jäsenenä pääset käsiksi myös Suomen Nuorkauppakamareiden yhteistyökumppaneiden tarjoamiin etuihin ja tarjouksiin. Jäsenyydestä lisätietoja antavat kamarin hallituslaiset, joten ota reilusti yhteyttä!

SNKK koejäsenhakemus